over het logo van Onderscheidend Vermogen:

Een Plimsollmerk of uitwateringsmerk op een zeeschip geeft aan wat de maximale diepgang en dus belading mag zijn. Het teken heeft kalibraties voor verschillende soorten water; de hoeveelheid zout of de gemiddelde temperatuur bepalen het soortelijk gewicht van het water en dus het dragend vermogen van het schip. Als een schip van koud zout water naar een gebied vaart met warm zoet water dan neemt de diepgang toe. Door lozing van ballastwater ligt het schip weer op de juiste waterlijn. Het Plimsollmerk biedt de mogelijkheid in te schatten hoe de diepgang van een schip zal veranderen bij het betreden van een gebied met ander water.Het merkteken luistert naar de naam van de Brit Samuel Plimsoll (1824-1898). Als lid van het Lagerhuis maakte hij zich sterk voor het verplicht stellen van een uitwateringsmerk om zo het aantal ongelukken op zee met overbeladen schepen terug te dringen.

logo en huisstijl Onderscheidend Vermogen zijn gemaakt door De Avonden.