cover foto
  • Willem Bekkers - Wim Deetman - Erik van den Emster - Jan Willem van Hoogstraten - Frits Huffnagel - Cees van der Laan - Arthur Docters van Leeuwen - Willem Post - Jan Schinkelshoek - Jan Suyver - Hermine Voûte - Jouke de Vries - Peter de Vries - Max van Weezel

'Recht gedijt niet in lawaai',  vindt Gert Jan Verhoog. Deze opvatting tekent de persoon en zijn advisering. Als landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten werk ik vanaf 2008 met hem samen, een tijd waarin de Orde in roerig vaarwater verkeert. Gert Jan is een deskundig, verstandig en gezaghebbend adviseur op het gebied van communicatie en strategie. Hij weet rustig en weldoordacht de goede koers (voor) te houden.

Willem Bekkers, algemeen deken Nederlandse Orde van Advocaten (2007-2010)

Niet lang nadat ik in Den Haag begon, trokken we als College van burgemeester en wethouders Gert Jan Verhoog aan. Na vele voorgangers in betrekkelijk korte tijd - het was een feit van algemene bekendheid dat de Haagse voorlichting geen rustig bezit was - wist hij als directeur Voorlichting & Externe Betrekkingen zowel in- als extern het vertrouwen in zijn organisatie te herstellen. Zo droeg Gert Jan zorg voor een effectieve regie in de communicatie en investeerde hij in een werkzame relatie met de media. Hij omringde zich met uitstekende mensen en speelde met tal van initiatieven, zoals The Hague Hospitality Centre, in op de internationale profilering van de stad. Maar misschien wel zo belangrijk is dat hij ons als gemeentebestuur in vele netelige kwesties discreet adviseerde. Hierbij gaf Gert Jan telkens blijk van een scherp inzicht. Hij weet hoe het werkt en dat kom je niet dagelijks tegen.

Wim Deetman, burgemeester van Den Haag (1996-2007)

Gert Jan Verhoog is een man met aanzienlijk inzicht. Hij is ook echt een vakman. Met hem erbij ben je verzekerd van goed - veelal strategisch - advies en een professionele uitvoering van alle communicatie-aspecten.

Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter College van procureurs-generaal openbaar ministerie (1995-1998)

Gert Jan Verhoog heeft in de communicatieafdeling van de Raad nieuw elan gebracht en de Rechtspraak sterker op de kaart gezet.

Erik van den Emster, voorzitter Raad voor de rechtspraak (2007-2013)

Ik heb Gert Jan Verhoog leren kennen in een periode dat TAQA plotseling middenin de aandacht stond wegens het voornemen om Europa’s grootste gasopslag tussen Bergen en Alkmaar te realiseren. Wij waren een beetje zoals een konijn verstijfd kan staan in het licht van koplampen die snel naderbij komen. Ik heb er grote bewondering voor hoe Gert Jan in zeer korte tijd rust creëerde en mij hielp om voor de ratio weer een plek aan tafel te krijgen. Hij deed dit door een uitstekend team om zich heen te creëren, maar ook door op basis van goede analyse en zijn uitgebreide ervaring met politiek en gemeentelijke bestuursprocessen een doorwrocht plan te maken om op basis van goed buurmanschap het gesprek met alle belanghebbenden aan te gaan. Geen ingewikkelde communicatieplannen, focusgroepen of mediacampagnes, maar de dialoog zoeken op basis van een deugdelijk en consequent verhaal. Gert Jan geeft de rol van raadgever weer de plek die hij verdient: een vertrouwenspersooon met inzicht en inlevingsvermogen. Op de achtergrond maar zeer aanwezig.

Jan Willem van Hoogstraten, directeur TAQA Nederland (2008-2015), voorzitter Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie NOGEPA (2014-2015)

Gert Jan Verhoog leverde de afgelopen twee jaar een belangrijke bijdrage aan mijn beleid als wethouder Citymarketing en Internationale Zaken van Den Haag. Hij was van begin af aan betrokken bij de profilering van Den Haag als internationale stad van vrede en recht en bij de citymarketing van de stad in het algemeen. Niet alleen binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten wist hij partijen te betrekken, zoals internationaal perscentrum Nieuwspoort, de Buitenlandse Persvereniging en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nog dagelijks hebben we voordelen van het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verzet. Ik wens hem als ondernemer alle goeds en weet zeker dat hij ook op andere plekken dan de gemeente Den Haag van grote waarde zal zijn.

Frits Huffnagel, wethouder Citymarketing, Internationale Zaken, ICT en Organisatie van Den Haag (2006-2010)

Media-adviseurs en strategen heb je in alle soorten en maten. En dat geldt ook voor de adviezen die ze geven. Waar het om gaat is dat de adviseur jouw probleem doorgrondt en terugbrengt tot de kern. Daarbij is het belangrijk dat hij cultuur en tradities binnen de betrokken organisatie of onderneming begrijpt. Dat schept vertrouwen, en dat is van belang in crisissituaties, waarbij zowel intern als extern geacteerd dient te worden. Gert Jan Verhoog is een ervaren media-adviseur die mede door zijn grote expertise ons vakkundig en adequaat heeft bijgestaan in de kwestie van een journalist van wie de bronnen niet te controleren en te verifiëren waren. Daarbij ging het niet alleen om communicatie binnen en buiten de organisatie maar ook om de te volgen strategie. Media-adviezen moeten passen bij het karakter van de onderneming. Dat voelde Gert Jan Verhoog bijzonder goed aan.

Cees van der Laan, hoofdredacteur Trouw (2014-)

Gert Jan Verhoog is vooral een uitstekend strateeg en communicatiedeskundige. Een ervaren gids die je leidt door overheidsland. Op vrij jonge leeftijd al een zeer ruime ervaring in de journalistiek en op managementniveau in de communicatie. Als directeur Voorlichting & Externe Betrekkingen van de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor tal van initiatieven ten behoeve van de internationale profilering van de stad. Een creatieve geest. Betrouwbaar en zorgvuldig!

Willem Post, hoofd The Hague Hospitality Centre gemeente Den Haag (2002-2009) en Amerikadeskundige

Je hebt voorlichters en voorlichters, zoals iedereen weet. Gert Jan Verhoog - ik ben er trots op dat ik hem begin jaren 90 naar Den Haag heb gehaald - behoort tot het soort waarvan er geen dertien in een dozijn gaan. Zocht ik een communicatieadviseur, ik nam hem onmiddellijk weer in dienst.

Jan Schinkelshoek, directeur voorlichting ministerie van Justitie (1990-1994), hoofdredacteur Haagsche Courant (1994-2001), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2006-2010)

Van december 2016 tot mei 2018 heeft Gert Jan Verhoog de communicatie van de Kansspelautoriteit een enorme zet voorwaarts gegeven. Van meet af aan heeft hij de wekelijkse bestuursvergaderingen bijgewoond. Al na enkele maanden kwam hij met een uitstekend advies en plan van aanpak voor positionering en profilering van de Kansspelautoriteit. Dat is ook uitgevoerd. Nieuwe communicatiemiddelen zijn op zijn initiatief ingezet, onder andere door aanstelling van een redacteur die onder meer de nieuwsbrief redigeert. Gert Jan maakt de dingen ook af. Er staat niet alleen een vernieuwde communicatieafdeling, maar ook heeft hij gezorgd voor een capabele, nu vaste opvolger die goed bij de Kansspelautoriteit past. Vakman bij uitstek, kenner van Den Haag, nauwgezet, rustig, oog voor de politiek, inzicht en mensenkennis, gevoel voor humor en relativering, bovenal een prettig mens, zo heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit Gert Jan leren kennen en waarderen. Een betere adviseur hadden wij ons niet kunnen wensen.

Jan Suyver, voorzitter raad van bestuur Nederlandse Kansspelautoriteit (2012-2018)

Gert Jan Verhoog heeft communicatie bij de Nederlandse Orde van Advocaten op de agenda gezet, een strategie uitgezet en met ongelofelijk enthousiasme de strategie uitgevoerd. Hij is als geen ander in staat in korte tijd een plan te maken en het vertrouwen van de betrokkenen te winnen. Analytisch, kundig, sensitief, hartelijk, snel en hands-on zijn sleutelbegrippen voor de wijze waarop Gert Jan opereert. Daarbij heeft hij een groot netwerk zodat wat hij bedenkt altijd uitvoerbaar blijkt.

Hermine Voûte, waarnemend algemeen deken, portefeuillehouder communicatie algemene raad (hoofdbestuur) Nederlandse Orde van Advocaten

Gert Jan Verhoog is een uitstekende voorlichter en communicatiedeskundige. Hij is bijzonder goed thuis in het Nederlandse openbaar bestuur en adviseert prudent over politiek gevoelige onderwerpen. Zijn strategisch inzicht over hoe je in complexe organisaties beleidsresultaten kunt boeken, is sterk ontwikkeld. Hij combineert bij zijn adviezen scherpte en creativiteit met rust en vriendelijkheid. Een verademing in de hedendaagse hectiek van de mediacratie.

Jouke de Vries, wetenschappelijk directeur Universiteit Leiden Campus Den Haag

Gert Jan Verhoog: ogenschijnlijk losjes opererend, maar in werkelijkheid zeer vasthoudend. Met een oog voor detail dat wortelt in een groot gevoel voor de grotere, strategische lijnen. Gevoel voor de publieke zaak combinerend met een zeer ondernemende en innovatieve houding. En als oud-journalist, voorlichter en organisator van events en campagnes iemand die van talloze communicatiemarkten thuis is.

Peter de Vries, chef stadsredactie Haagsche Courant (1996 2001), hoofdredacteur De Gooi- en Eemlander (2001-2005), directeur Instituut voor Media/School voor Journalistiek Hogeschool Utrecht (2009-2013)

Gert Jan Verhoog is niet alleen goed in communicatie (dat zijn er tegenwoordig zo veel). Zijn kracht ligt in zijn strategisch vernuft, zoals ik bij meerdere gelegenheden (Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, The Hague Gateway to the World, het Huis van de Democratie) heb mogen ervaren. Een man van weinig woorden maar altijd van goed gekozen woorden. Een man die de kunst van het perfect timen beheerst: wie moet op welk moment spreken en (belangrijker nog) wie weet op welk moment te zwijgen. Een man met onderscheidend vermogen dus. Ik zou hem best als adviseur willen hebben.

Max van Weezel, voorzitter Nieuwspoort (2007-2011)